De flesta djur som kommer till VetaDerm Veterinärklinik har haft långvariga besvär. Ofta har man sökt hjälp upprepade gånger under många år och sjukdomsbilden är ofta komplex. Det gör att problemen sällan är en "quick-fix" och det är därför viktigt att ha gott om tid både för undersökning och diskussion om hur vi bäst hjälper djurets besvär långsiktigt.  Hos VetaDerm träffar du en erfaren specialist i dermatologi som effektivt kan lägga upp en plan för utredning och/ eller behandling. Ett första besök hos oss är därför hela 60 minuter långt! Totalkostnaden för besöket blir givetvis också högre än för ett besök till en allmänpraktiserande veterinär, där oftast bara 15 minuters besökstid är avsatt och specialistkompetens  för dermatologi saknas. 

På grund av 2021 års inflation och andra kostnadsökningar tvingas vi justera våra priser för att kunna fortsätta ge exceptionellt god och individanpassad vård till dig och ditt djur.  Vi hoppas ni har förståelse för detta.

Ny patient, första besök, specialist 60 minuter - 3150:-
Återbesök inom 6 veckor, specialist 30 minuter - 1454:-
Veterinärbesök, övrigt, specialist 30 minuter - 1780:- 

(Ovanstående priser gäller fr.o.m. 2022-01-03) 

Om du bor du väldigt långt bort och har svårt att ta dig till kliniken med ditt djur kan teledermatologi i samarbete med din vanliga veterinärklinik ibland vara ett bra sätt att hjälpa dig och ditt djur.  Detta innebär att din allmänpraktiserande veterinär får hjälp av en specialist att granska sjukdomshistoria, journal, provsvar och bilder för att anpassa utredning och behandling till ditt djurs bästa.
Teledermatologi debiteras med 1045:- ,  30 minuter avsätts. 


I kostnaden för ett besök ingår förutom konsultationstiden även  inhämtning och inläsning av eventuella tidigare journaler och provsvar samt receptarvode och remissvar i förekommande fall.I kostnaden ingår inte vidare provtagningar eller mediciner såsom pricktest, cytologier, blodprov, biopsier etc.  För gårdsbesök (häst) tillkommer utkörningsavgift.

Eftersom vi avsätter lång tid för just ert besök tar vi ut en avgift om 990:- för uteblivna besök och besök som avbokas mindre än 24 timmar före den bokade tiden.

Om ni har frågor om priser eller vill ha en mer exakt prisuppgift för just ert djur är ni välkomna att ringa oss på 040-6199040 eller maila på info@vetaderm.se.

 

Välkommen!