För att du och ditt djur ska få ut så mycket som möjligt av besöket är det bra om du redan innan besöket har förberett dig genom att skriva ner information och ta med samt gärna ha ordnat journalkopior från tidigare veterinärbesök. På så sätt slipper man ofta att ta om vissa prover och du sparar både tid och pengar! 

 Skriv gärna ned med dina egna ord hur sjukdomen utvecklat sig över tid, vilka behandlingar som getts och om de var effektiva eller inte.Ett enkelt sätt att få med sig informationen om mediciner eller foder är att fotografera dem med din telefon.

Vid ditt första besök hos VetaDerm avsätts en hel timme så att det finns gott om tid för både en noggrann undersökning, relevant provtagning samt tid för att förklara vad som orsakar ditt djurs besvär och hur vi lägger upp utredning och/eller behandling.  Hos oss får du alltid tid att ställa frågor och att få svar! 

Be gärna din vanliga veterinärklinik att maila journal inklusive eventuella provsvar till journalkopia@vetaderm.se 


Frågeformulär inför besök hos dermatolog