Pemfigus

Pemfigus

Pemfiguskomplexet är en grupp ovanliga autoimmuna sjukdomar som drabbar hund, katt, häst, get och människa. De karaktäriseras av nedbrytning av förankringarna mellan hudcellerna vilket leder till att hudcellerna separeras från varandra, sk akantolys. Sjukdomen är autoimmun och beror på att kroppens egna immunförsvar har attackerat förankringarna. Beroende på vilket djup i huden separationen sker och var på kroppen förändringarna ses klassificeras den i olika former. De vanligaste hos hund är pemphigus foliaceus och pemphigus vulgaris. Hos katt är pemphigus foliaceus vanligast.

Orsak

I de flesta fall är pemfigus en idiopatisk sjukdom, dvs man vet inte vad som utlöst sjukdomen. I några fall finns det beskrivet att vissa läkemedel kan ha utlöst sjukdomen och i ovanliga fall kan olika typer av cancer vara orsaken, sk paraneoplastisk pemfigus.

Pemphigus foliaceus (PF)

PF är den vanligaste formen av pemfigus hos både hund och katt. Vid PF ses blåsbildningar, sår och skorpor i ansikte, öron, nos, undersidan av bålen och trampdynor. I många fall kommer symptomen snabbt och sekundärinfekteras ofta med bakterier från huden. På cellprover från huden kan kan ibland se sk akantolytiska celler (karaktäristiska hudceller med onormal rund form och cellkärna). Diagnosen kan dock inte ställas på enbart cellprover då andra sjukdomar såsom stafylokockinfektioner och ringorm ibland också kan ge upphov till akantolys. Diagnosen ställs med hjälp av vävnadsprover från huden (hudbiopsier) och genom att utesluta infektioner. Behandlingen inkluderar ofta kortison och andra immundämpande mediciner. Prognosen är god, men behandlingen är ofta livslång.

Pemfigus vulgaris (PV)

PV är en mycket allvarligare och mer ovanlig form än PF. Sjukdomen drabbar djupare lager av huden och man ser blåsbildning och djupa sår i ffa munhåla och övergång mellan hud och slemhinna i läppar, nos, ögon, anus och könsorgan. Även andra ställen på huden, trampdynor och klor kan vara drabbade. Diagnosen ställs med hjälp av hudbiopsier. Sjukdomen är ofta akut och aggressiv behandling med kortison eller andra immundämpande mediciner är nödvändig. Prognosen vid PV är avvaktande.